گوگرد – sulfur – S

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادگوگرد, S, 16
تلفظ به انگلیسی/ˈsʌlfər/ SUL-fər
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۶۳, p
جرم اتمی استاندارد

۳۲٫۰۶۵ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p4

الکترون به لایه۲،۸،۶

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

(آلفا)

۲٫۰۷ g·cm۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

(بتا)

۱٫۹۶ g·cm−۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

(گاما)

۱٫۹۲ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۱٫۸۱۹ g·cm۳

نقطه ذوب

۳۸۸٫۳۶ K, ۱۱۵٫۲۱ °C, ۲۳۹٫۳۸ °F

نقطه جوش

۷۱۷٫۸ K, ۴۴۴٫۶ °C, ۸۳۲٫۳ °F

نقطه بحرانی

۱۳۱۴ K, 20.7 MPa

گرمای هم‌جوشی

(mono) 1.727 kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

(mono) 45 kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۲٫۷۵ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۳۷۵

۴۰۸

۴۴۹

۵۰۸

۵۹۱

۷۱۷

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱, -۱, -۲
(
اکسید اسیدی قوی)

الکترونگاتیوی

۲٫۵۸ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 999.6 kJ·mol−۱

۲nd: 2252 kJ·mol−۱

۳rd: 3357 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۱۰۵±۳ pm

شعاع واندروالانسی

۱۸۰ pm

متفرقه

ساختار کریستالیorthorhombic
مغناطیسدیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) (amorphous)
۲×1015Ω·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) (amorphous)
۰٫۲۰۵ W·m−۱·K−۱

مدول باک

۷٫۷ GPa

سختی موس۲٫۰
عدد کاس۷۷۰۴-۳۴-۹

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های گوگرد

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۳۲S۹۵٫۰۲%۳۲S ایزوتوپ پایدار است که ۱۶ نوترون داردs
۳۳S۰٫۷۵%۳۳S ایزوتوپ پایدار است که ۱۷ نوترون داردs
۳۴S۴٫۲۱%۳۴S ایزوتوپ پایدار است که ۱۸ نوترون داردs
۳۵Ssyn۸۷٫۳۲ dβ۰٫۱۶۷۳۵Cl
۳۶S۰٫۰۲%۳۶S ایزوتوپ پایدار است که ۲۰ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.