اکسیژن – oxygen – O

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماداکسیژن, O, 8
تلفظ به انگلیسی/ˈɒksɨdʒɨn/ OK-si-jin
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات, کالکوژن‌s
گروه، تناوب، بلوک۱۶۲, p
جرم اتمی استاندارد

۱۵٫۹۹۹۴ g·mol۱

آرایش الکترونی۱s2 2s2 2p4
الکترون به لایه۲, ۶

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(۰ °C, 101.325 kPa) 1.429 g/L

چگالی مایع در b.p.

۱٫۱۴۱ g·cm۳

نقطه ذوب

۵۴٫۳۶ K, -۲۱۸٫۷۹ °C, -۳۶۱٫۸۲ °F

نقطه جوش

۹۰٫۲۰ K, -۱۸۲٫۹۵ °C, -۲۹۷٫۳۱ °F

نقطه بحرانی

۱۵۴٫۵۹ K, 5.043 MPa

گرمای هم‌جوشی

(O2) 0.444 kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

(O2) 6.82 kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

(O2) 29.378 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۶۱

۷۳

۹۰

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۲, ۱, −1, −2
(neutral oxide)

الکترونگاتیوی

۳٫۴۴ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

۱st: 1313.9 kJ·mol−۱

۲nd: 3388.3 kJ·mol−۱

۳rd: 5300.5 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۶۶±۲ pm

شعاع واندروالانسی

۱۵۲ pm

متفرقه

ساختار کریستالیcubic
مغناطیسparamagnetic
رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 26.58×10-3  W·m−۱·K−۱

سرعت صوت

(gas, 27 °C) 330 m/s

عدد کاس۷۷۸۲-۴۴-۷

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های اکسیژن

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۱۶O۹۹٫۷۶%۱۶O ایزوتوپ پایدار است که ۸ نوترون داردs
۱۷O۰٫۰۳۹%۱۷O ایزوتوپ پایدار است که ۹ نوترون داردs
۱۸O۰٫۲۰۱%۱۸O ایزوتوپ پایدار است که ۱۰ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.