نیتروژن – nitrogen – N

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادنیتروژن, N, 7
تلفظ به انگلیسی/ˈnaɪtrɵdʒɨn/ NYE-tro-jin
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۵۲, p
جرم اتمی استاندارد

۱۴٫۰۰۶۷ g·mol۱

آرایش الکترونی۱s2 2s2 2p3
الکترون به لایه۲, ۵

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(۰ °C, 101.325 kPa)
۱٫۲۵۱ g/L

چگالی مایع در b.p.

۰٫۸۰۸ g·cm۳

نقطه ذوب

۶۳٫۱۵۳ K, -۲۱۰٫۰۰ °C, -۳۴۶٫۰۰ °F

نقطه جوش

۷۷٫۳۶ K, -۱۹۵٫۷۹ °C, -۳۲۰٫۳۳۴۲ °F

نقطه سه‌گانه

۶۳٫۱۵۲۶ K (-۲۱۰°C), ۱۲٫۵۳ kPa

نقطه بحرانی

۱۲۶٫۱۹ K, 3.3978 MPa

گرمای هم‌جوشی

(N2) 0.72 kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

(N2) 5.56 kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

(N2) 29.124 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۳۷

۴۱

۴۶

۵۳

۶۲

۷۷

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۵, ۴, ۳, ۲, ۱, -۱, -۲, -۳
(strongly
اسید ic oxide)

الکترونگاتیوی

۳٫۰۴ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

۱st: 1402.3 kJ·mol−۱

۲nd: 2856 kJ·mol−۱

۳rd: 4578.1 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۷۱±۱ pm

شعاع واندروالانسی

۱۵۵ pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسdiamagnetic
رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 25.83 × ۱۰−۳ W·m−۱·K−۱

سرعت صوت

(gas, 27 °C) 353 m/s

عدد کاس۷۷۲۷-۳۷-۹

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

 ایزوتوپ‌های نیتروژن

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۱۳Nsyn۹٫۹۶۵ minε۲٫۲۲۰۱۳C
۱۴N۹۹٫۶۳۴%۱۴N ایزوتوپ پایدار است که ۷ نوترون داردs
۱۵N۰٫۳۶۶%۱۵N ایزوتوپ پایدار است که ۸ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.