کریپتون – krypton – Kr

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکریپتون, Kr, 36
تلفظ به انگلیسی/ˈkrɪptɒn/ KRIP-ton
نام گروهی برای عناصر مشابهگازهای نجیب
گروه، تناوب، بلوک۱۸۴, p
جرم اتمی استاندارد

۸۳٫۷۹۸ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s2 4p6

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۸, ۸

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(۰ °C, 101.325 kPa)
۳٫۷۴۹ g/L

چگالی مایع در b.p.

۲٫۴۱۳ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۱۵٫۷۹ K, -۱۵۷٫۳۶ °C, -۲۵۱٫۲۵ °F

نقطه جوش

۱۱۹٫۹۳ K, -۱۵۳٫۲۲ °C, -۲۴۴٫۱۲ °F

نقطه سه‌گانه

۱۱۵٫۷۷۵ K (-۱۵۷°C), ۷۳٫۲ kPa

نقطه بحرانی

۲۰۹٫۴۱ K, 5.50 MPa

گرمای هم‌جوشی

۱٫۶۴ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۹٫۰۸ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۵R/2 = 20.786 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۵۹

۶۵

۷۴

۱۲۰

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن۲
الکترونگاتیوی

۳٫۰۰ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 1350.8 kJ·mol−۱

۲nd: 2350.4 kJ·mol−۱

۳rd: 3565 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۱۱۶±۴ pm

شعاع واندروالانسی

۲۰۲ pm

متفرقه

ساختار کریستالیcubic face-centered
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 9.43×10-3  W·m−۱·K−۱

سرعت صوت

(gas, 23 °C) 220, (liquid) 1120 m/s

عدد کاس۷۴۳۹-۹۰-۹

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کریپتون

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۷۸Kr۰٫۳۵%۷۸Kr ایزوتوپ پایدار است که ۴۲ نوترون داردs
۷۹Krsyn

۳۵٫۰۴ h

ε۷۹Br
β+۰٫۶۰۴۷۹Br
γ۰٫۲۶, ۰٫۳۹, ۰٫۶۰
۸۰Kr۲٫۲۵%۸۰Kr ایزوتوپ پایدار است که ۴۴ نوترون داردs
۸۱Krtrace

۲٫۲۹×۱۰۵ y

ε۸۱Br
γ۰٫۲۸۱
۸۲Kr۱۱٫۶%۸۲Kr ایزوتوپ پایدار است که ۴۶ نوترون داردs
۸۳Kr۱۱٫۵%۸۳Kr ایزوتوپ پایدار است که ۴۷ نوترون داردs
۸۴Kr۵۷%۸۴Kr ایزوتوپ پایدار است که ۴۸ نوترون داردs
۸۵Krsyn

۱۰٫۷۵۶ y

β۰٫۶۸۷۸۵Rb
۸۶Kr۱۷٫۳%۸۶Kr ایزوتوپ پایدار است که ۵۰ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.