- گروه شیمی - https://www.chemgroup.ir -

گزارش کار آزمایشگاه جدا سازی ترکیبات آلی

گزارش کار آزمایشگاه جدا سازی ترکیبات آلی شامل عناوین:

  1. شناسایی موادآلی ( تست های شناسایی )
  2. تست های شناسایی الدهید ها و کتون ها
  3. حلالیت
  4. تست دی نیترو فنیل هیدرازین
  5. تست جونز
  6. تست تالنز
  7. تست یدو فرم
  8. شناسایی الکلها
  9. محلولها و انحلال پذیری
  10. مشتفات آلدهید و کتون

دانلود گزارش کار با لینک مستقیم [1]

پسورد: www.chemgroup.ir