- گروه شیمی - https://www.chemgroup.ir -

قبول آگهی در زمینه شیمی

با توجه به تخصصی بودن وب سایت گروه شیمی و تماس های متعدد کاربران با ما مبنی بر نیاز به شیمیست برای تکمیل کادر تخصصی مذکور ، قسمت فرصت های شغلی را جهت تسهیل ارتباط فی مابین کارفرمایان و متقاضیان در سایت راه اندازی کردیم.

در حال حاضر آگهی ها به رایگان پذیرفته می شوند.

شرایط قبول آگهی:

 

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت آگهی:

 

اعتبار آگهی برای نمایش در سایت حداکثر 60 روز می باشد.

درخواست درج آگهی خود را به info@chemgroup.ir ارسال کنید.