وانادیم – vanadium – V

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد وانادیم, V, 23
تلفظ به انگلیسی/vəˈneɪdiəm/
və-NAY-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۵۴, d
جرم اتمی استاندارد

۵۰٫۹۴۱۵ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d3 4s2

الکترون به لایه۲, ۸, ۱۱, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۶٫۰ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۵٫۵ g·cm۳

نقطه ذوب

۲۱۸۳ K, ۱۹۱۰ °C, ۳۴۷۰ °F

نقطه جوش

۳۶۸۰ K, ۳۴۰۷ °C, ۶۱۶۵ °F

گرمای هم‌جوشی

۲۱٫۵ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۴۵۹ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۴٫۸۹ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۲۱۰۱

۲۲۸۹

۲۵۲۳

۲۸۱۴

۳۱۸۷

۳۶۷۹

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۵, ۴, ۳, ۲, ۱, -۱
(
آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۶۳ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 650.9 kJ·mol−۱

۲nd: 1414 kJ·mol−۱

۳rd: 2830 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۳۴ pm

شعاع کووالانسی

۱۵۳±۸ pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 197 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 30.7 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 8.4 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 4560 m/s

مدول یانگ

۱۲۸ GPa

مدول شیر

۴۷ GPa

مدول باک

۱۶۰ GPa

نسبت پواسون۰٫۳۷
سختی موس۶٫۷
عدد کاس۷۴۴۰-۶۲-۲

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های وانادیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۴۸Vsyn

۱۵٫۹۷۳۵ d

ε+β+۴٫۰۱۲۳۴۸Ti
۴۹Vsyn۳۳۰ dε۰٫۶۰۱۹۴۹Ti
۵۰V۰٫۲۵%

۱٫۵×1017y

ε۲٫۲۰۸۳۵۰Ti
β۱٫۰۳۶۹۵۰Cr
۵۱V۹۹٫۷۵%۵۱V ایزوتوپ پایدار است که ۲۸ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.