پتاسیم – potassium – K

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادپتاسیم, K, 19
تلفظ به انگلیسی/pɵˈtæsiəm/ po-TAS-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی
گروه، تناوب، بلوک۱۴, s
جرم اتمی استاندارد

۳۹٫۰۹۸۳ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s1

الکترون به لایه۲, ۸, ۸, ۱

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۰٫۸۶۲ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۰٫۸۲۸ g·cm۳

نقطه ذوب

۳۳۶٫۵۳ K, ۶۳٫۳۸ °C, ۱۴۶٫۰۸ °F

نقطه جوش

۱۰۳۲ K, ۷۵۹ °C, ۱۳۹۸ °F

نقطه سه‌گانه

۳۳۶٫۳۵ K (۶۳°C),  kPa

گرمای هم‌جوشی

۲٫۳۳ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۷۶٫۹ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۹٫۶ J·mol۱·K۱

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۱
(strongly basic oxide)

الکترونگاتیوی

۰٫۸۲ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 418.8 kJ·mol−۱

۲nd: 3052 kJ·mol−۱

۳rd: 4420 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۲۲۷ pm

شعاع کووالانسی

۲۰۳±۱۲ pm

شعاع واندروالانسی

۲۷۵ pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 72 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 102.5 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 83.3 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 2000 m/s

مدول یانگ

۳٫۵۳ GPa

مدول شیر

۱٫۳ GPa

مدول باک

۳٫۱ GPa

سختی موس۰٫۴
سختی برینل

۰٫۳۶۳ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۰۹-۷

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های پتاسیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۳۹K۹۳٫۲۶%۳۹K ایزوتوپ پایدار است که ۲۰ نوترون داردs
۴۰K۰٫۰۱۲%

۱٫۲۴۸(۳)×109 y

β۱٫۳۱۱۴۰Ca
ε۱٫۵۰۵۴۰Ar
β+۱٫۵۰۵۴۰Ar
۴۱K۶٫۷۳%۴۱K ایزوتوپ پایدار است که ۲۲ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.