فسفر – phosphorus – P

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادفسفر, P, 15
تلفظ به انگلیسی/ˈfɒsfərəs/ FOS-fər-əs
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۵۳, p
جرم اتمی استاندارد

۳۰٫۹۷۳۷۶۲ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p3

الکترون به لایه۲, ۸, ۵

ویژگی‌های فیزیکی

چگالی (نزدیک به r.t.)

(white) 1.823, (red) ≈ ۲٫۲ – ۲٫۳۴, (violet) 2.36, (black) 2.69 g·cm۳

نقطه ذوب

(white) 44.2 °C, (black) 610 °C

نقطه جوش

(white) 280.5 °C

گرمای هم‌جوشی

(white) 0.66 kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

(white) 12.4 kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

(white) 23.824 J·mol۱·K۱

فشار بخار (white)

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۲۷۹

۳۰۷

۳۴۲

۳۸۸

۴۵۳

۵۴۹

فشار بخار (red, bp. 431 °C)

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۴۵۵

۴۸۹

۵۲۹

۵۷۶

۶۳۵

۷۰۴

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۵, ۴, ۳, ۲, ۱ , -۱, -۲, -۳
(mildly
اسید ic oxide)

الکترونگاتیوی

۲٫۱۹ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 1011.8 kJ·mol−۱

۲nd: 1907 kJ·mol−۱

۳rd: 2914.1 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۱۰۷±۳ pm

شعاع واندروالانسی

۱۸۰ pm

متفرقه

مغناطیس

(white,red,violet,black) دیامغناطیس

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) (white) 0.236, (black) 12.1 W·m−۱·K−۱

مدول باک

(white) 5, (red) 11 GPa

عدد کاس۷۷۲۳-۱۴-۰

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های فسفر

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۳۱P۱۰۰%۳۱P ایزوتوپ پایدار است که ۱۶ نوترون داردs
۳۲Psyn۱۴٫۲۸ dβ۱٫۷۰۹۳۲S
۳۳Psyn۲۵٫۳ dβ۰٫۲۴۹۳۳S

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.