نئون – neon – Ne

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادنئون, Ne, 10
تلفظ به انگلیسی/ˈniːɒn/
نام گروهی برای عناصر مشابهگازهای نجیب
گروه، تناوب، بلوک۱۸۲, p
جرم اتمی استاندارد

۲۰٫۱۷۹۷ g·mol۱

آرایش الکترونی۱s2 2s2 2p6
الکترون به لایه۲, ۸

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(۰ °C, 101.325 kPa)
۰٫۹۰۰۲ g/L

چگالی مایع در b.p.

۱٫۲۰۷ g·cm۳

نقطه ذوب

۲۴٫۵۶ K, -۲۴۸٫۵۹ °C, -۴۱۵٫۴۶ °F

نقطه جوش

۲۷٫۰۷ K, -۲۴۶٫۰۸ °C, -۴۱۰٫۹۴ °F

نقطه سه‌گانه

۲۴٫۵۵۶۱ K (-۲۴۹°C), ۴۳ kPa

نقطه بحرانی

۴۴٫۴ K, 2.76 MPa

گرمای هم‌جوشی

۰٫۳۳۵ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۱٫۷۱ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۵R/2 = 20.786 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۲

۱۳

۱۵

۱۸

۲۱

۲۷

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدنno data
انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

۱st: 2080.7 kJ·mol−۱

۲nd: 3952.3 kJ·mol−۱

۳rd: 6122 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۵۸ pm

شعاع واندروالانسی

۱۵۴ pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 49.1×10-3  W·m−۱·K−۱

سرعت صوت

(gas, 0 °C) 435 m/s

مدول باک

۶۵۴ GPa

عدد کاس۷۴۴۰-۰۱-۹

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های نئون

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۲۰Ne۹۰٫۴۸%۲۰Ne ایزوتوپ پایدار است که ۱۰ نوترون داردs
۲۱Ne۰٫۲۷%۲۱Ne ایزوتوپ پایدار است که ۱۱ نوترون داردs
۲۲Ne۹٫۲۵%۲۲Ne ایزوتوپ پایدار است که ۱۲ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.