لیتیم – lithium – Li

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادلیتیم, Li, 3
تلفظ به انگلیسی/ˈlɪθiəm/ LI-thee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی
گروه، تناوب، بلوک۱۲, s
جرم اتمی استاندارد

۶٫۹۴۱ g·mol۱

آرایش الکترونی۱s2 2s1
الکترون به لایه۲, ۱

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۰٫۵۳۴ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۰٫۵۱۲ g·cm۳

نقطه ذوب

۴۵۳٫۶۹ K, ۱۸۰٫۵۴ °C, ۳۵۶٫۹۷ °F

نقطه جوش

۱۶۱۵ K, ۱۳۴۲ °C, ۲۴۴۸ °F

نقطه بحرانی

(extrapolated)
۳۲۲۳ K, 67 MPa

گرمای هم‌جوشی

۳٫۰۰ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۱۴۷٫۱ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۴٫۸۶۰ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۷۹۷

۸۸۵

۹۹۵

۱۱۴۴

۱۳۳۷

۱۶۱۰

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن, -۱
(strongly basic oxide)
الکترونگاتیوی۰٫۹۸ (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 520.2 kJ·mol−۱

۲nd: 7298.1 kJ·mol−۱

۳rd: 11815.0 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۵۲ pm

شعاع کووالانسی

۱۲۸±۷ pm

شعاع واندروالانسی

۱۸۲ pm

متفرقه

ساختار کریستالیمکعبی مرکزپُر
مغناطیسپارامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 92.8 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 84.8 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 46 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 6000 m/s

مدول یانگ

۴٫۹ GPa

مدول شیر

۴٫۲ GPa

مدول باک

۱۱ GPa

سختی موس

۰٫۶

عدد کاس۷۴۳۹-۹۳-۲

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های لیتیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۶Li۷٫۵%۶Li ایزوتوپ پایدار است که ۳ نوترون داردs
۷Li۹۲٫۵%۷Li ایزوتوپ پایدار است که ۴ نوترون داردs

۶Li content may be as low as 3.75% in
natural samples. 7Li would therefore
have a content of up to 96.25%.

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.