آهن – iron – Fe

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادآهن, Fe, 26
تلفظ به انگلیسیUS /aɪ.ərn/; UK /ˈaɪərn/
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۸۴, d
جرم اتمی استاندارد

۵۵٫۸۴۵ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d6 4s2

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۴, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۷٫۸۷۴ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۶٫۹۸ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۸۱۱ K, ۱۵۳۸ °C, ۲۸۰۰ °F

نقطه جوش

۳۱۳۴ K, ۲۸۶۲ °C, ۵۱۸۲ °F

گرمای هم‌جوشی

۱۳٫۸۱ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۳۴۰ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۵٫۱۰ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۷۲۸

۱۸۹۰

۲۰۹۱

۲۳۴۶

۲۶۷۹

۳۱۳۲

ویژگی‌های اتمی

الکترونگاتیوی

۱٫۸۳ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 762.5 kJ·mol−۱

۲nd: 1561.9 kJ·mol−۱

۳rd: 2957 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۲۶ pm

شعاع کووالانسی

۱۳۲±۳ (low spin), 152±۶ (high spin) pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیسferromagnetic

۱۰۴۳ K

مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 96.1 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 80.4 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 11.8 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (electrolytic)
۵۱۲۰ m·s−۱

مدول یانگ

۲۱۱ GPa

مدول شیر

۸۲ GPa

مدول باک

۱۷۰ GPa

نسبت پواسون۰٫۲۹
سختی موس۴
سختی ویکر

۶۰۸ MPa

سختی برینل

۴۹۰ MPa

عدد کاس۷۴۳۹-۸۹-۶

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آهن

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۵۴Fe۵٫۸%

>3.1×1022y

۲ε capture ?۵۴Cr
۵۵Fesyn

۲٫۷۳ y

ε capture۰٫۲۳۱۵۵Mn
۵۶Fe۹۱٫۷۲%۵۶Fe ایزوتوپ پایدار است که ۳۰ نوترون داردs
۵۷Fe۲٫۲%۵۷Fe ایزوتوپ پایدار است که ۳۱ نوترون داردs
۵۸Fe۰٫۲۸%۵۸Fe ایزوتوپ پایدار است که ۳۲ نوترون داردs
۵۹Fesyn

۴۴٫۵۰۳ d

β۱٫۵۶۵۵۹Co
۶۰Fesyn

۲٫۶×106 y

β۳٫۹۷۸۶۰Co

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.