هلیم – helium – He

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادهلیم, He, 2
تلفظ به انگلیسی/ˈhiːliəm/ HEE-lee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهگازهای نجیب
گروه، تناوب، بلوک۱۸۱, s
جرم اتمی استاندارد

۴٫۰۰۲۶۰۲ g·mol۱

آرایش الکترونی۱s2
الکترون به لایه۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(۰ °C, 101.325 kPa)
۰٫۱۷۸۶ g/L

چگالی مایع در m.p.

۰٫۱۴۵ g·cm۳

نقطه ذوب

(at 2.5 MPa) 0.95 K, −۲۷۲٫۲۰ °C, −۴۵۷٫۹۶ °F

نقطه جوش

۴٫۲۲ K, −۲۶۸٫۹۳ °C, −۴۵۲٫۰۷ °F

نقطه بحرانی

۵٫۱۹ K, 0.227 MPa

گرمای هم‌جوشی

۰٫۰۱۳۸ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۰٫۰۸۲۹ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۵R/2 = 20.786 J·mol۱·K۱

فشار بخار (defined by ITS-90)

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱٫۲۳

۱٫۶۷

۲٫۴۸

۴٫۲۱

ویژگی‌های اتمی

الکترونگاتیویno data (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 2372.3 kJ·mol−۱

۲nd: 5250.5 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۲۸ pm

شعاع واندروالانسی

۱۴۰ pm

متفرقه

ساختار کریستالیشش وجهی
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 0.1513 W·m−۱·K−۱

سرعت صوت

۹۷۲ m/s

عدد کاس۷۴۴۰-۵۹-۷

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های هلیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۳He۰٫۰۰۰۱۳۷%*۳He ایزوتوپ پایدار است که ۱ نوترون دارد
۴He۹۹٫۹۹۹۸۶۳%*۴He ایزوتوپ پایدار است که ۲ نوترون داردs

*مقدارهای تقریبی، مقدار دقیق آن بسته به جا، ممکن است فرق کند.

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.