ژرمانیم – germanium – Ge

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادژرمانیم, Ge, 32
تلفظ به انگلیسی

/dʒərˈmeɪniəm/
jər-MAY-nee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابهشبه فلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۴۴, p
جرم اتمی استاندارد

۷۲٫۶۳(۱) g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s2 4p2

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۸, ۴

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۵٫۳۲۳ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۵٫۶۰ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۲۱۱٫۴۰ K, ۹۳۸٫۲۵ °C, ۱۷۲۰٫۸۵ °F

نقطه جوش

۳۱۰۶ K, ۲۸۳۳ °C, ۵۱۳۱ °F

گرمای هم‌جوشی

۳۶٫۹۴ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۳۳۴ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۳٫۲۲۲ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۶۴۴

۱۸۱۴

۲۰۲۳

۲۲۸۷

۲۶۳۳

۳۱۰۴

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۴, ۳, ۲, ۱, ۰, -۱, -۲, -۳, -۴
(
آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

۲٫۰۱ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 762 kJ·mol−۱

۲nd: 1537.5 kJ·mol−۱

۳rd: 3302.1 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۲۲ pm

شعاع کووالانسی

۱۲۲ pm

شعاع واندروالانسی

۲۱۱ pm

متفرقه

ساختار کریستالیDiamond cubic
مغناطیسدیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 1 Ω·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 60.2 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

۶٫۰ µm/(m·K)

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 5400 m/s

مدول یانگ

۱۰۳ GPa

مدول شیر

۴۱ GPa

مدول باک

۷۵ GPa

نسبت پواسون

۰٫۲۶

سختی موس

۶٫۰

عدد کاس

۷۴۴۰-۵۶-۴

فاصله باند انرژی در ۳۰۰ کلوین

۰٫۶۷ eV

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های ژرمانیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۶۸Gesyn

۲۷۰٫۸ d

ε۶۸Ga
۷۰Ge۲۱٫۲۳%۷۰Ge ایزوتوپ پایدار است که ۳۸ نوترون داردs
۷۱Gesyn

۱۱٫۲۶ d

ε۷۱Ga
۷۲Ge۲۷٫۶۶%۷۲Ge ایزوتوپ پایدار است که ۴۰ نوترون داردs
۷۳Ge۷٫۷۳%۷۳Ge ایزوتوپ پایدار است که ۴۱ نوترون داردs
۷۴Ge۳۵٫۹۴%۷۴Ge ایزوتوپ پایدار است که ۴۲ نوترون داردs
۷۶Ge۷٫۴۴%

۱٫۷۸×1021 y

ββ۷۶Se

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.