گالیم – gallium – Ga

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادگالیم, Ga, 31
تلفظ به انگلیسی

 /ˈɡæliəm/ GAL-ee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابه

post-فلزات واسطه

گروه، تناوب، بلوک۱۳۴, p
جرم اتمی استاندارد

۶۹٫۷۲۳ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p1

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۸, ۳

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۵٫۹۱ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۶٫۰۹۵ g·cm۳

نقطه ذوب

۳۰۲٫۹۱۴۶ K, ۲۹٫۷۶۴۶ °C, ۸۵٫۵۷۶۳ °F

نقطه جوش

۲۴۷۷ K, ۲۲۰۴ °C, ۳۹۹۹ °F

گرمای هم‌جوشی

۵٫۵۹ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۲۵۴ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۵٫۸۶ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۳۱۰

۱۴۴۸

۱۶۲۰

۱۸۳۸

۲۱۲۵

۲۵۱۸

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۳, ۲, ۱
(
آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۸۱ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 578.8 kJ·mol−۱

۲nd: 1979.3 kJ·mol−۱

۳rd: 2963 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۳۵ pm

شعاع کووالانسی

۱۲۲±۳ pm

شعاع واندروالانسی

۱۸۷ pm

متفرقه

ساختار کریستالیorthorhombic
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 270 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 40.6 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 1.2 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 2740 m/s

مدول یانگ

۹٫۸ GPa

نسبت پواسون۰٫۴۷
سختی موس۱٫۵
سختی برینل

۶۰ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۵۵-۳

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های گالیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۶۹Ga۶۰٫۱۱%۶۹Ga ایزوتوپ پایدار است که ۳۸ نوترون داردs
۷۱Ga۳۹٫۸۹%۷۱Ga ایزوتوپ پایدار است که ۴۰ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.