فلوئور – fluorine – F

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادفلوئور, F, 9
تلفظ به انگلیسی/ˈflʊəriːn/, /ˈflʊərɪn/, /ˈflɔːriːn/
نام گروهی برای عناصر مشابهhalogen
گروه، تناوب، بلوک۱۷۲, p
جرم اتمی استاندارد

۱۸٫۹۹۸۴۰۳۲ g·mol۱

آرایش الکترونی۱s2 2s2 2p5
الکترون به لایه۲, ۷

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(۰ °C, 101.325 kPa)
۱٫۷ g/L

چگالی مایع در b.p.

۱٫۵۰۵ g·cm۳

نقطه ذوب

۵۳٫۵۳ K, −219.62 °C, −363.32 °F

نقطه جوش

۸۵٫۰۳ K, −188.12 °C, −306.62 °F

نقطه بحرانی

۱۴۴٫۱۳ K, 5.172 MPa

گرمای هم‌جوشی

(F2) 0.510 kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

(F2) 6.62 kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

(F2) 31.304 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۳۸

۴۴

۵۰

۵۸

۶۹

۸۵

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۱
(oxidizes oxygen)

الکترونگاتیوی

۳٫۹۸ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

۱st: 1681.0 kJ·mol−۱

۲nd: 3374.2 kJ·mol−۱

۳rd: 6050.4 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۵۷±۳ pm

شعاع واندروالانسی

۱۴۷ pm

متفرقه

ساختار کریستالیcubic
مغناطیسnonmagnetic
رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 27.7 m W·m−۱·K−۱

عدد کاس۷۷۸۲-۴۱-۴

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های فلوئور

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۱۸Ftrace۱۰۹٫۷۷ minβ+ (۹۷%)۰٫۶۴۱۸O
ε (۳%)۱٫۶۵۶۱۸O
۱۹F۱۰۰%۱۹F ایزوتوپ پایدار است که ۱۰ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.