برم – bromine – Br

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادبرم, Br, 35
تلفظ به انگلیسی

/ˈbroʊmiːn/ BROH-meen
or /ˈbroʊmɨn/ BROH-min

نام گروهی برای عناصر مشابههالوژن
گروه، تناوب، بلوک۱۷۴, p
جرم اتمی استاندارد

۷۹٫۹۰۴ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p5

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۸, ۷

ویژگی‌های فیزیکی

حالتمایع
چگالی (نزدیک به r.t.)

(Br2, liquid) 3.1028 g·cm۳

نقطه ذوب

۲۶۵٫۸ K, -۷٫۲ °C, ۱۹ °F

نقطه جوش

۳۳۲٫۰ K, ۵۸٫۸ °C, ۱۳۷٫۸ °F

نقطه بحرانی

۵۸۸ K, 10.34 MPa

گرمای هم‌جوشی

(Br2) 10.571 kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

(Br2) 29.96 kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

(Br2) 75.69 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۸۵

۲۰۱

۲۲۰

۲۴۴

۲۷۶

۳۳۲

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۷, ۵, ۴, ۳, ۱,
(strongly
اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

۲٫۹۶ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 1139.9 kJ·mol−۱

۲nd: 2103 kJ·mol−۱

۳rd: 3470 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۲۰ pm

شعاع کووالانسی

۱۲۰±۳ pm

شعاع واندروالانسی

۱۸۵ pm

متفرقه

ساختار کریستالیorthorhombic
مغناطیسدیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 7.8×1010Ω·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 0.122 W·m−۱·K−۱

سرعت صوت

(۲۰ °C) 206 m/s

عدد کاس۷۷۲۶-۹۵-۶

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های برم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۷۹Br۵۰٫۶۹%۷۹Br ایزوتوپ پایدار است که ۴۴ نوترون داردs
۸۱Br۴۹٫۳۱%۸۱Br ایزوتوپ پایدار است که ۴۶ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.