آرسنیک – arsenic – As

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادآرسنیک, As, 33
تلفظ به انگلیسی

/ˈɑrsənɪk/ ARS-ə-nik,
also /ɑrˈsɛnɪk/ ar-SEN-ik when attributive

نام گروهی برای عناصر مشابهشبه فلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۵۴, p
جرم اتمی استاندارد

۷۴٫۹۲۱۶۰ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p3

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۸, ۵

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۵٫۷۲۷ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۵٫۲۲ g·cm۳

نقطه سه‌گانه

۱۰۹۰ K (۸۱۷°C), ۳۶۲۸  kPa

نقطه بحرانی

۱۶۷۳ K, ? MPa

گرمای هم‌جوشی

(grey) 24.44 kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

 ? ۳۴٫۷۶ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۴٫۶۴ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۵۵۳

۵۹۶

۶۴۶

۷۰۶

۷۸۱

۸۷۴

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۵, ۳, ۲, ۱, -۳
(mildly
اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

۲٫۱۸ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 947.0 kJ·mol−۱

۲nd: 1798 kJ·mol−۱

۳rd: 2735 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۱۹ pm

شعاع کووالانسی

۱۱۹±۴ pm

شعاع واندروالانسی

۱۸۵ pm

متفرقه

ساختار کریستالی

trigonal

مغناطیس

دیامغناطیس

مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 333 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 50.2 W·m−۱·K−۱

مدول یانگ

۸ GPa

مدول باک

۲۲ GPa

سختی موس۳٫۵
سختی برینل

۱۴۴۰ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۳۸-۲

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آرسنیک

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۷۳Assyn

۸۰٫۳ d

ε۷۳Ge
γ

۰٫۰۵D, 0.01D, e

۷۴Assyn

۱۷٫۷۸ d

ε۷۴Ge
β+۰٫۹۴۱۷۴Ge
γ۰٫۵۹۵, ۰٫۶۳۴
β۱٫۳۵, ۰٫۷۱۷۷۴Se
۷۵As۱۰۰%۷۵As ایزوتوپ پایدار است که ۴۲ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.