آرگون – argon – Ar

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادآرگون, Ar, 18
تلفظ به انگلیسی/ˈɑrɡɒn/
نام گروهی برای عناصر مشابهگازهای نجیب
گروه، تناوب، بلوک۱۸۳, p
جرم اتمی استاندارد

۳۹٫۹۴۸ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p6

الکترون به لایه۲, ۸, ۸

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(۰ °C, 101.325 kPa)
۱٫۷۸۴ g/L

چگالی مایع در b.p.

۱٫۴۰ g·cm۳

نقطه ذوب

۸۳٫۸۰ K, −۱۸۹٫۳۵ °C, −۳۰۸٫۸۳ °F

نقطه جوش

۸۷٫۳۰ K, −۱۸۵٫۸۵ °C, −۳۰۲٫۵۳ °F

نقطه سه‌گانه

۸۳٫۸۰۵۸ K (-۱۸۹°C), ۶۹ kPa

نقطه بحرانی

۱۵۰٫۸۷ K, 4.898 MPa

گرمای هم‌جوشی

۱٫۱۸ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۶٫۴۳ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۵R/2 = 20.786 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۴۷

۵۳

۶۱

۷۱

۸۷

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن۰
الکترونگاتیوی

no data (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 1520.6 kJ·mol−۱

۲nd: 2665.8 kJ·mol−۱

۳rd: 3931 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۱۰۶±۱۰ pm

شعاع واندروالانسی

۱۸۸ pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 17.72×10-3  W·m−۱·K−۱

سرعت صوت

(gas, 27 °C) 323 m/s

عدد کاس

۷۴۴۰–۳۷–۱

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آرگون

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۳۶Ar۰٫۳۳۷%۳۶Ar ایزوتوپ پایدار است که ۱۸ نوترون داردs
۳۷Arsyn۳۵ dε۰٫۸۱۳۳۷Cl
۳۸Ar۰٫۰۶۳%۳۸Ar ایزوتوپ پایدار است که ۲۰ نوترون داردs
۳۹Artrace۲۶۹ yβ۰٫۵۶۵۳۹K
۴۰Ar۹۹٫۶۰۰%۴۰Ar ایزوتوپ پایدار است که ۲۲ نوترون داردs
۴۱Arsyn۱۰۹٫۳۴ minβ۲٫۴۹۴۱K
۴۲Arsyn۳۲٫۹ yβ۰٫۶۰۰۴۲K

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.