آلومینیم – aluminium – Al

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادآلومینیم, Al, 13
تلفظ به انگلیسیUK/ˌæljʉˈmɪniəm/
AL-ew-MIN-ee-əm; or
US /əˈluːmɨnəm/
ə-LOO-mi-nəm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات دیگر
گروه، تناوب، بلوک۱۳۳, p
جرم اتمی استاندارد

۲۶٫۹۸۱۵۳۸۶ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p1

الکترون به لایه۲, ۸, ۳

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۲٫۷۰ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۲٫۳۷۵ g·cm۳

نقطه ذوب

۹۳۳٫۴۷ K, ۶۶۰٫۳۲ °C, ۱۲۲۰٫۵۸ °F

نقطه جوش

۲۷۹۲ K, ۲۵۱۹ °C, ۴۵۶۶ °F

گرمای هم‌جوشی

۱۰٫۷۱ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۲۹۴٫۰ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۴٫۲۰۰ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۴۸۲

۱۶۳۲

۱۸۱۷

۲۰۵۴

۲۳۶۴

۲۷۹۰

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن۳, ۲, ۱
(
آمفوتر oxide)
الکترونگاتیوی

۱٫۶۱ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

۱st: 577.5 kJ·mol−۱

۲nd: 1816.7 kJ·mol−۱

۳rd: 2744.8 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۴۳ pm

شعاع کووالانسی

۱۲۱±۴ pm

شعاع واندروالانسی

۱۸۴ pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 28.2 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 237 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 23.1 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (rolled) 5,000 m·s−۱

مدول یانگ

۷۰ GPa

مدول شیر

۲۶ GPa

مدول باک

۷۶ GPa

نسبت پواسون۰٫۳۵
سختی موس۲٫۷۵
سختی ویکر۱۶۷ MPa
سختی برینل۲۴۵ MPa
عدد کاس۷۴۲۹-۹۰-۵

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آلومینیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۲۶Altrace۷٫۱۷×۱۰۵yβ+۱٫۱۷۲۶Mg
ε۲۶Mg
γ۱٫۸۰۸۶
۲۷Al۱۰۰%۲۷Al ایزوتوپ پایدار است که ۱۴ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.