- گروه شیمی - https://www.chemgroup.ir -

جزوه روش ها و دستگاه های آنالیز و شناسایی مواد

روش های آنالیز و شناسایی مواد، بسیار حائز اهمیت هستند. خواص فیزیکی و شیمیایی یک ماده به نوع مواد و ریزساختارهای آن بستگی دارد. بنابراین جهت شناسایی ویژگی های یک ماده جهت انجام پژوهش، نیاز به روش ها و تجهیزات شناسایی است.

تکنیک های تحلیلی مورد استفاده در شناسایی مواد برای رسیدن به تصویر بزرگ شده ای از نمونه است. این تصویر به دست آمده از ساختار داخلی موجب رسیدن ما به اطلاعات مهمی از جمله: توپوگرافی، توزیع و فراوانی عناصر موجود در نمونه و فعل و انفعالات این عناصر (فازهای تشکیل دهنده ی ماده) می گردد.

فهرست مطالب :

 

لینک دانلود جزوه روش ها و دستگاه های آنالیز و شناسایی مواد [1]

تعداد صفحات: 163 صفحه

حجم فایل: 3.3 مگابایت