- گروه شیمی - https://www.chemgroup.ir -

کتاب طیف سنجی پاویا

Introduction-to-Spectroscopy-by-Pavia-Lampman [1]

کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی نوشته ی پاویا و لیمپن که در بین دانشجویان رشته ی شیمی با عنوان درس آن یعنی کاربرد طیف سنجی در شیمی نیز معروف است.