آخرین مطالب

عید سعید قربان مبارک

عید سعید قربان مبارک

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قرب... ادامه متن